Forældrene skal selv tegne en ansvarsforsikring for deres børn.