På Høje Kolstrup Skole er der alle klassetrin fra bh.kl. til og med 9. kl.
Derudover er der modtagelsesklasser.
 
I skoleåret 2018-19 er der 2 spor på alle klassetrin undtagen 9 klassetrin, som er én stor klasse med fleksibel deling og flere lærerresurser.
Der er 2 modtagelsesklasser.
 

Skolen har en SFO og en SFO2 (fritidsklub for elever i 4. - 6. kl.)

 

 

Pr. 5. september 2018: 455 elever

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: